Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning
Titel:
Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ; Polisen
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
71 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-973-0
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1448
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Beredskap ; Samarbete ; Säkerhet ; Krishantering ; Ledning och organisation ; Samhällsplanering ; Lägesbild ; Krisberedskap ; Terrorismbekämpning
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: