KODEK 2016-2018 - Saneringseffekter av C-agens vid inomhus- och utomhusförsök samt metodutveckling för snabb bedömning av B-saneringsresultat
Titel:
KODEK 2016-2018 - Saneringseffekter av C-agens vid inomhus- och utomhusförsök samt metodutveckling för snabb bedömning av B-saneringsresultat
Författare:
Utgivare:
Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
19 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
1650-1942
Serie:
Serie nr:
FOI-R--4740--SE
Förlag:
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Klassificering:
Räddningstjänst / Räddningskemi
Nyckelord:
Vapen ; Räddningstjänst ; Sprängämnen ; Ambulanssjukvård ; Terrorism ; Radioaktiva ämnen ; CBRNE ; Polisarbete
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: