MSB:s förstärkningsresurs : oljeskadeskydd
Titel:
MSB:s förstärkningsresurs : oljeskadeskydd
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
2 bl. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Faktablad/MSB
Serie nr:
MSB1431
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Särskilda risker / Oljeskadeskydd
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Samhällsplanering ; Farliga ämnen ; Kemikaliehantering ; Oljesanering ; Räddningskemi ; Oljeskadeskydd
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: