Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka
Titel:
Kemikalieolyckors miljökonsekvenser : metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
41 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-099-7
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB0201-10
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Samhälle / Samhällsplanering
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Miljöföroreningar ; Samhällsplanering ; Farliga ämnen ; Kemikaliehantering ; Räddningskemi ; Kemisk industri
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek