Nyheternas pushnotiser : användare och användning i Sverige
Titel:
Nyheternas pushnotiser : användare och användning i Sverige
Författare:
Ghersetti Marina
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
29 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-963-1
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1429 – augusti 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Allmänt / Information / Media
Nyckelord:
Massmedia ; Journalistik ; Psykologiskt försvar ; Kriskommunikation
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: