Om krisen eller kriget kommer: invånares reaktioner och reflektioner
Titel:
Om krisen eller kriget kommer: invånares reaktioner och reflektioner
Författare:
Enander Ann ; Hede Susanne
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2018
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
49 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-948-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1399 – juni 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Samhällsorientering / Totalförsvar
Nyckelord:
Civilförsvar ; Försvaret ; Forskning ; Totalförsvaret ; Hemskydd ; Civil beredskap
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: