Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet : en utvärdering
Titel:
Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet : en utvärdering
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2019
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
42 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-951-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB1402 - maj 2019
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Beteendevetenskap / Sociologi / Könsrollsfrågor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Utvärdering ; Jämställdhet ; Arbetsmarknad ; Jämställdhet, juridik och lagstiftning ; Genus
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: