Förfina urval

Allt inom Oljeskadeskydd

Listan innehåller 1 - 10 av 210 dokument
Träffar per sida:
Sortera efter:

Nyheter i Biblioteket

 
 
Klicka för söka filmer från 90 sekunder
 
Klicka för att komma till Bokhyllan
 
Faktablad från MSB
2021
,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Denna rapport beskriver resultatet av en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Scenarioanalysen är framtagen, i första hand, som ett underlag inom ramen för arbetet med nationell risk- och förmågebedömning. Analysen kan också vara ett underlag för risk- och sårbarhetsreducerande arbete för de aktörer som skulle kunna drabbas av eller behöva hantera konsekvenserna av ett oljeutsläpp till sjöss. Kommunerna kan ha nytta av rapporten i sitt arbete med kommunala hand...
2021
,
Kustbevakningen  
1 januari 2020 trädde svaveldirektivet från IMO i kraft, vilket innebar att sjöfarten över en natt var tvungen att börja använda sig av bränslen med maximal svavelhalt på 0,5% internationellt, och 0,1% inom SECA/ECA-områden, såvida fartygen inte använde sig av en skrubber för att tvätta avgaserna. Denna åtgärd gjorde att ”hybridolja” hamnade på marknaden som ett alternativ till tjockolja och destillat som till exempel MGO (Marine Gas Oil). Hybridolja är en blandning av olika ...
2021
,
Helsinki Commission  
This Manual combines the previous Volume 1 regarding oil response to pollution incidents mostly at sea and Volume 3 which concentrates on response on the shore. Volume 2, replaced by the Joint Inter-Regional Marine HNS Response Manual, describes response to accidents at sea involving spills of hazardous substances. This Manual should be regarded as a practical implementation of the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-opera...
av
Alcaro Luigi ; Brandt Julke ; Giraud William ; Mannozzi Michela ; Nicolas-Kopec Annabelle  
2021
,
West MOPoCo  
A multi-regional manual for the response to maritime pollution incidents involving hazardous and noxious substances (HNS) was recently jointly developed by the Bonn Agreement, HELCOM and REMPEC. The new Marine HNS Response Manual – Multi-regional Bonn Agreement, HELCOM, REMPEC offers a comprehensive operational guidance for first responders and decision makers on marine incidents involving HNS. It also replaces the HELCOM Response Manual Volum...
2021
,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Rapporten innehåller en kort introduktion till området oljeskadeskydd och en sammanställning av oljeutsläpp och föroreningsolyckor som orsakat skador i svenska farvatten under åren 1970 till 2021.
2020
,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
MSB:s förstärkningsresurs för strandnära oljeskadeskydd syftar till att stödja samt stärka ansvarig aktörs förmåga att hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten. När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB materiel som kan användas. MSB:s depåer finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, Malmö (oktober 2019) samt Härnösand.
2020
,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Den här rapporten är tredje upplagan Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inom ramen för Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Rapporten är utarbetad av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och ger en kunskapsöversikt med målet att skapa en kortfattad, överskådlig summering av den aktuella riskbilden för oljeutsläpp till sjöss i Sverige.
av
Öhrn Lars-Ove ; Hellstrand Stephanie  
2020
,
 
Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 2020 är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105. I den regionala oljeskyddsplanen beskriver Länsstyrelsen vad olika aktörer behöver tänka på vad det gäller skyddsåtgärder, resurser, ansvar och uppgifter. Denna plan ska vara ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer som deltar i hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss. Planen är också tänkt att vara...
2019
,
HELCOM  
BALEX DELTA 2018 (BD 18) was the most complex exercise ever carried out within the HELCOM framework. Not only did it include exercises both at sea and on the shore, and an EU Civil Protection Team. It also involved the handling of hazardous and noxious substances, including chemical diving and diving at sea for chemical containers, at sea lightering, and at sea night time operations. The exercise lasted for 36 hours, which is about five times longer than any previous HE...
av
Hassellöv Ida-Maja ; Larsson Kjell ; Sundblad Eva-Lotta  
2019
,
Havsmiljöinstitutet  
Den här rapporten är framtagen av Havsmiljöinstitutet på uppdrag och delvis finansierad av Miljömålsberedningen. Bakgrunden är att Miljömålsberedningen ska föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja hav och de ...